- ข้อมูลร้าน

- ชื่อร้าน : Tongfast7

- จำนวนเครื่อง : 64

- ที่อยู่ : อ.เมือง จ.เชียงใหม่

- จังหวัด : เชียงใหม่

- Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/search/top/?q=tongfast7

- ลิงค์สมัครแข่งขันตัวแทนร้าน : สมัครแข่งขัน