- ข้อมูลร้าน

- ชื่อร้าน : gspeed living plus ราม53

- จำนวนเครื่อง : 96

- ที่อยู่ : ซอยราม53 กรุงเทพ

- จังหวัด : กรุงเทพ

- Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/GLP.Gspeedlivingplus/

- ลิงค์สมัครแข่งขันตัวแทนร้าน : สมัครแข่งขัน